Riksbyggen Bostadsrättsförening Valdemarsvikshus nr 1

Östergötlands län

Information

I Östergötlands län så finns Riksbyggen Bostadsrättsförening Valdemarsvikshus nr 1. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Valdemarsvik här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggen Bostadsrättsförening Valdemarsvikshus nr 1 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Östergötlands län. Valdemarsvik jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Östergötlands län gör att bolag trivs där.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Valdemarsvikshus nr 1 är momsregistrerat sedan1991-01-01 och har organisationsnummer 725000-3477.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0123-51609 alternativt besöka eller skicka post till Riksbyggen Bostadsrättsförening Valdemarsvikshus nr 1 på följande adress Axv. 7, 615 30, Valdemarsvik.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Valdemarsvikshus nr 1 är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Riksbyggen Bostadsrättsförening Valdemarsvikshus nr 1 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Isaksson, Ellen Marianne som är född 1941 och har titeln Suppleant . Karlsson, Eva Marianne som är född 1965 och har titeln Suppleant , Öhrman, Alf-Gösta Erling som är född 1941 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.