Hållplats, Ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Valdemarsvik och Hållplats, Ekonomisk förening är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Hållplats, Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Hållplats, Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Hållplats, Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2001-06-19. Det finns flera olika bolag i Östergötlands län som är ett stort län. Valdemarsvik där bolaget finns i jobbar för att bolag som Hållplats, Ekonomisk förening ska trivas.

Hållplats, Ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2002-08-05. I Valdemarsvik så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och deltagande i verksamheten genom att: * konstnärer samarbetar för att få en operativ roll i samhället genom projekt och annat arbete utanför konstinstitutionerna som främjar ekonomi och utveckling med inriktning på offentlig konst, arkitektur och samhällsfrågor i ett vidare perspektiv. Exempel på verksamheter kan vara utställningar, presentationer av konstnärer, genomföra seminarier och workshops - internt och för externa målgrupper. * föreningen aktivt stimulerar medlemmarna till fortbildning- kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, samt utveckling av närver med andra konstnärer och samhällsaktörer.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Hållplats, Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2002-08-05.

Idag är Hållplats, Ekonomisk förening och det finns flera bolag som är det idag i Valdemarsvik.

Vill man komma i kontakt med Hållplats, Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0123-22115.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, var för sig..

De som är på något sätt har med Hållplats, Ekonomisk förening är Lantz, Åsa Maria som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Suomalainen, Maija-Riitta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Willén, Anna Karin Ebba som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Hållplats, Ekonomisk förening har 769607-2656 som sitt organisationsnummer.