VALDEMARSVIKS SPARBANK

Östergötlands län

Information

525002-3982 är organisationsnummer för företaget VALDEMARSVIKS SPARBANK. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som VALDEMARSVIKS SPARBANK är Sparbank. Det finns idag flera olika Sparbank i Valdemarsvik som är den kommunen som VALDEMARSVIKS SPARBANK finns i.

VALDEMARSVIKS SPARBANK har varit registrerat sedan 1904-10-19 och det finns flera företag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för VALDEMARSVIKS SPARBANK så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

VALDEMARSVIKS SPARBANK är och det finns flera bolag i Valdemarsvik som också är .

Firmatecknare för VALDEMARSVIKS SPARBANK är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Lars Ove -Eriksson, Nils Håkan -Karlsson, Jan Olov Gustav -Sten, Sven Krister eller en av dem i förening med en av -Carlsson, Gunilla Viola -Hammarbäck, Lars Thomas -Karlsson, Louise Vilhelmina -Svensson, Andreas Bernt-Ola -Östling, Jan Roger Harald

Vill ni komma i kontakt med VALDEMARSVIKS SPARBANK så kan ni göra det på telefon genom 0123-12900 eller genom brev på följande adress:
Storg. 15 A, 615 30, Valdemarsvik

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12 § 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Sparbankens verksamhetsområde omfattar Valdemarsviks, Västerviks och Åtvidabergs kommuner.

Det finns olika personer som har en koppling med VALDEMARSVIKS SPARBANK och det är Andersson, Lars Ove som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Carlsson, Gunilla Viola som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Hammarbäck, Lars Thomas som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Karlsson, Louise Vilhelmina som är född 1946 och har titeln Extern firmatecknare, Svensson, Andreas Bernt-Ola som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare, Östling, Jan Roger Harald som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknareEriksson, Nils Håkan som är född 1968 och har titeln VD, Eriksson, Nils Håkan som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Sten, Sven Krister som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,StyrelseordförandeKarlsson, Jan Olov Gustav som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordfördeHamberg, Nils-Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotJonsson, Anna Maria som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Anna Marianne som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotRödin, Ulf Henrik som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantÄhrlin, Ingrid Kristina Louise som är född 1944 och har titeln SuppleantDeloitte AB som är född och har titeln RevisorHöckerfelt, Gunvor Maria Bonita som är född 1956 och har titeln RevisorssuppleantKarlsson, Britt-Marie Iréne som är född 1957 och har titeln Huvudansvarigrevisor