Schärnell Forest Consulting Aktiebolag

Östergötlands län

Information

Schärnell Forest Consulting Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Valdemarsvik. Det är nämligen den kommunen som Schärnell Forest Consulting Aktiebolag finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Schärnell Forest Consulting Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Schärnell Forest Consulting Aktiebolag som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1989-12-01. Men sedan 1996-01-01 så har Schärnell Forest Consulting Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Bråddg. 54, 602 20, Norrköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Schärnell Forest Consulting Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 011-123061.

Valdemarsvik arbetar för att verksamheter som Schärnell Forest Consulting Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Schärnell Forest Consulting Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Östergötlands län.

Bolaget skall bedriva skogskonsultationer inom och utom landet, handel och förmedling av skogsgårdar, travhästar för tävling och avel, import och export av virke och skogsvårdsutrustning, handel med aktier och värdepapper, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Schärnell Forest Consulting Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Schärnell Forest Consulting Aktiebolag och det är följande personer, Schärnell, Peter Mikael som är född 1952 och har titeln VD, Schärnell, Peter Mikael som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlstrand, Thomas Lock som är född 1957 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Schärnell Forest Consulting Aktiebolag är 556380-1884.