AB Hvalfisken

Östergötlands län

Information

I Valdemarsvik finns det ett Aktiebolag som heter AB Hvalfisken. Det finns flera verksamheter som liknar AB Hvalfisken i Östergötlands län. Valdemarsvik är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

AB Hvalfisken är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2003-08-04 och det finns flera verksamheter som är det i Östergötlands län.

Sedan 1991-11-19 så har AB Hvalfisken varit registrerat och sedan 2003-08-04 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är AB Hvalfisken Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Valdemarsvik.

Vill man komma i kontakt med AB Hvalfisken så kan man gör det genom att posta ett brev till Norrlandsg. 15 D, 111 43, Stockholm. Vi ni istället prata med AB Hvalfisken så kan ni göra det på 08-4417720.

Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, träförädling, äga och förvalta fast och lös egendom, värdepapper och andra finansiella instrument. Dessutom ska bolaget bedriva jaktverksamhet, konsultverksamhet avseende såväl jord- och skogsbruk som företagsekonomi samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Gustavsson, Mats Owe Anders som är född 1966 och har titeln Extern VD, Wahlström, Per Jonas som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlström, Wiveca Marie som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Fröander, Bengt Gunnar som är född 1950 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -Gustavsson, Mats Owe Anders -Wahlström, Per Jonas .

AB Hvalfisken har 556430-4193 som sitt organisationsnummer.