Vammarfjorden AB

Östergötlands län

Information

Vammarfjorden AB hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Valdemarsvik som är den kommunen där Vammarfjorden AB finns. I Valdemarsvik så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Vammarfjorden AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Vammarfjorden AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Vammarfjorden AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Blåbärsv. 27, 615 92, Valdemarsvik men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0123-46650.

Valdemarsvik arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Vammarfjorden AB Privat, ej börsnoterat.

Vammarfjorden AB har idag 556623-0669 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Vammarfjorden AB

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, köpa, försälja och förvalta fast egendom såsom byggnader och mark inom och utom Sveriges gränser, turistverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

I Vammarfjorden AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Öhrman, Alf-Gösta Erling som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Berglund, Rolf Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Karl Sixten som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Bucht, Johan Ole som är född 1948 och har titeln Revisor, Sonora Revision AB som är född och har titeln Revisor, .